Sunday, 20 November 2011

SEL BADAN ANDA

50,000 sel di badan anda mati dandiganti dengan sel baru semasaanda membaca ayat ini.Secara purata badan kita mengandungibelerang (sulfur) yangcukup untuk membunuh semuajenis kutu di badan haiwan; karbonyang cukup untuk menghasilkan900 batang pensil; potassium yangcukup untuk meledakkan meriammainan; lemak yang cukup untukmenghasilkan tujuh buku sabundan posforus yang cukup untukmembuat 2,200 batang kepalamancis.
Jika seluruh badan kitadibekukan dan diasing-asingkan,10 peratus beratnya ialah daripadamikro organisma yang terdapat padabadan kita.Badan kita merupakan sebuahfarmasi yang lengkap. Kita bolehmenghasilkan apa sahaja jenis ubatdaripada apa yang terkandung didalamnya.Badan kita mengandungi besiyang cukup untuk membina tiangyang mampu menampung beratbadan kita.Jika semua DNA kita ditarik dandisambung, ia akan sampai ke bulansebanyak 6,000 kali.Seluruh badan kita mengandungirerambut darah yang panjangkeseluruhannya kira-kira 37,000 batu.

0 KOMEN:

Post a Comment

VIDEO PILIHAN