Sunday, 20 November 2011

Sejarah Mesin Pengira


Sejarah penggunaan ‘alatberakal’ bermula sejak lebih2,000 tahun dahulu dengankemunculan sempoa. Begitu jugadengan penciptaan alat astrolableyang digunakan bagi tujuanpelayaran dalam era yang sama.
Sementara ‘mesin-mesin’ klasikitu kekal digunakan, pada tahun1642, Blaise Pascal mencetuskankegemparan apabila mencipta mesinpengira ‘digital’ yang pertama. Alat itucuma boleh digunakan untuk tujuanmencampur. Pascal menciptanyadengan niat hendak menolongbapanya, seorang pemungut cukai.
19 tahun kemudian GottfriedWilhelm von Leib memulakanusaha mencipta alat lain yangboleh mencampur, menolak danmendharab. Ia berfungsi denganmenggerakkan satu gear khas,sama seperti yang terdapat dalamsesetengah mesin pengira moden.
Selama lebih seabad alatciptaan Pascal dan Leibniz itubukan sahaja tidak berkembang,tetapi tidak dipedulikan. Hanyaselepas tahun 1820, apabila CharlesXavier Thomas (Tomas of Comar)mencipta alat pengira lain yangboleh melakukan semua kerja-kerjapengiraan –campur,tolak, dharab danbahagi –barulah keadaan berubah.
Pada masa yang sama, CharlesBabbage turut menghasilkan alatpengiranya sendiri dengan bantuankewangan kerajaan British. MesinBabbage merupakan yang pertamabersifat automatik dan ia digerakkandengan kuasa wap. 

0 KOMEN:

Post a Comment

VIDEO PILIHAN